TIETOSUOJASELOSTE

 
Rekisterinpitäjä

Nimi:                                          Utsjoki Handicraft Oy

Y-tunnus:

Osoite: PL 23

Postinumero:                           99980

Postitoimipaikka:                    UTSJOKI

Puhelinnumero:                      045 161 3330

Sähköpostiosoite:                   utsjoki.handicraft@gmail.com

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö/tietosuojavastaava

Yritys:                                         Utsjoki Handicraft Oy

Nimi:                                           Juha Reinola

Osoite:                                       PL 23

Postinumero:                            99980

Postitoimipaikka:                     UTSJOKI

Puhelinnumero:                       045 161 3330

Sähköpostiosoite:                    utsjoki.handicraft@gmail.com

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.

Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella,

tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero.

Yrityksen nimi, Y-tunnus, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero.

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.